Ombyggnad av Tingshuset i Oskarshamn, Etapp 2

Tingshuset i Oskarshamn byggs om till församlingshem som kommer att benämnas Kyrkans Hus.
Ombyggnationen är en delad entreprenad åt Oskarshamns Församling och beräknas vara klart sommaren 2017.