Fönster- och fasadrenovering på Oskarshamns Sjukhus

Projektet omfattar fönsterbyte samt fasadrenovering av hus 4. Projektet är en totalentreprenad åt Landstinget i Kalmar län och beräknas vara klart våren 2017.