Tillbyggnad av 20 st lägenheter på Mogården i Högsby, Etapp 2

Tillbyggnaden omfattar 20 st lägenheter med tillhörande gemensamhets- samt personalutrymmen på äldreboendet Mogården. Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation.

Projektet är en totalentreprenad där Riksbyggen är beställare och beräknas vara klart våren 2018.