Om- och tillbyggnad av 32 st lägenheter på Mogården i Högsby, Etapp 1

Tillbyggnaden omfattar 16 st lägenheter med tillhörande gemensamhets- samt personalutrymmen på äldreboendet Mogården. Tillbyggnaden blev klar vid årsskiftet 2016/2017 och nu pågår ombyggnation av 16 st lägenheter med tillhörande gemensamhets- samt personalutrymmen.

Projektet är en totalentreprenad och utförs tillsammans med KHF Emådalens trygga hem samt Riksbyggen. Projektet beräknas vara klart i maj 2017.