Förskolan Linden Ankarsrum

Projektet omfattar flytt av förskola från Gamleby till Ankarsrum samt renovering av densamma. Beställare är Västerviks Bostads AB och projektet beräknas vara klart våren 2017.