PGJ Bygg AB är certifierade enligt BF9K.

"BF9K är ett produktcertifieringssystem direkt anpassat till byggbranchen.

Med certifiering enligt BF9K är det lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet-, miljö och arbetsmiljö." 

www.bf9k.se