Om- & tillbyggnad på Mogården i Högsby, Etapp 3

PGJ åtar sig att för Riksbyggens räkning såsom totalentreprenör utföra om- och tillbyggnad av 27 lägenheter, storkök, kommunrehab samt familjecentral på Mogården i Högsby.

Projektet beräknas vara klart under jan 2020.