Om- & tillbyggnad på Mogården i Högsby, Etapp 3

 

Ny-, om- och tillbyggnad på Dalsgården i Gunnebo